Legal Counsel – Gent

Het bedrijf

Onze klant is een wereldspeler op vlak van goederenbehandeling, transport, opslag en andere havenactiviteiten. Het bedrijf is actief binnen verschillende industrieën en dit over meer dan 20 havens verspreid over 2 continenten. Door hun nabijheid onderscheidt men zich als één van de meest cruciale schakels binnen het logistieke proces tussen de producent en de eindgebruiker. Het bedrijf blijft investeren in human resources en in het milieu. Er heerst een bedrijfsvisie waarbij de veiligheid van de werknemers belangrijker is dan economische doelstellingen. Uit respect voor de planeet legt men zichzelf ook steeds striktere milieunormen op.

Men is momenteel op zoek naar een gemotiveerde en gedegen medewerker om hun Legal Team op het hoofdkwartier in Gent te versterken.

De functie

Op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging binnen een innovatieve omgeving met een open cultuur, korte communicatie lijnen en een no-nonsense mentaliteit? Dan ben jij de perfecte collega om het legal team te versterken.

Je ondersteunt de Legal Manager binnen verschillende juridische onderwerpen voor de verschillende bedrijven onder de groep.

Taken

 • Je blijft op de hoogte van wijzigingen binnen relevante wet- en regelgeving en brengt deze kennis over aan het management en de interne stakeholders.
 • Je volgt de naleving van de wettelijke nationale en internationale voorschriften en normen op.
 • Concreet zal je actief zijn op vlak van milieu- en havenwetgeving waaronder concessies, maar ook op de juridische aspecten van veiligheid en preventie van de activiteiten.
 • Je volgt met de business de commerciële afspraken op legal vlak.
 • Je bouwt mee aan de legal database voor de contracten en zorgt voor de archivering en opvolging van de contractuele afspraken.
 • Je behandelt geschillen en juridische procedures, waarbij indien litige met de externe kantoren
 • Je geeft juridisch advies over een breed gamma van vraagstukken
 • Je zorg voor een correcte archivering en opvolging van bestaande contracten

Ervaring en gewenste profiel

 • Je hebt een diploma Master Rechten
 • Je hebt een 2 tal jaar ervaring binnen een gelijkaardige functie
 • Je hebt kennis van de bovenstaande domeinen of bent bereid je er in te bekwamen.
 • Je hebt kennis van de vennootschapswetgeving
 • Je hebt goede sociale en communicatie skills
 • Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands, Frans en Engels. Dit zowel gesproken als geschreven

Onze klant biedt

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extra legale voordelen
 • Je komt terecht in een internationale werkomgeving en een klein team
 • Een gepassioneerde en dynamische werkomgeving met een brede waaier aan opdrachten zodat je constant wordt uitgedaagd

De waarden van ons klant

 • Innovatie
 • Lean and Agile management
 • Aandacht voor milieu en veiligheid
 • Klant staat central
 • Lange termijn engagementen

 

Legal Counsel – Brussels North

 Company

Our Client is a renowned market leader in business consulting on services such as Advisory, Audit, Tax , Legal, and Accountancy for mid to large clients.

The legal team, you will become part of is providing provides tailormade legal services to their internal network on a variety of legal issues in a correct but business wise way.

We are looking for a In House Legal Advisor to join our clients legal team. The legal advisor will report to the Senior Legal Counsel. The function is located in Brussels (North) with remote and flex options.

The Position

We are actively looking for a lawyer to join the clients legal team.

The main focus will be on commercial law and on new legislation analysis to well inform the legal team on the upcoming. Besides you will work on other legal domains when internal needs.

 

The ideal candidate is interested and has experience in commercial law and an interest in other legal domains.

As an in-house legal advisor you will have these main responsibilities :

 • you will be monitoring and reviewing relevant legal requirements applicable to the Belgian clients organization and you will translating it into applicable guidelines for our clients business on a broad range of matters, mainly in the field of Commercial Law, but besides in some matters of corporate or/ and  IP/ICT/ Privacy Law when needed
 • You will advise the internal clients on these matters
 • You will review, draft and negotiate various types of commercial and business contracts (e.g., general terms and conditions, license agreements, data protection agreements, lease agreements, consultancy agreements, …).
 • You will contribute to the development and the update of legal templates.
 • You will screen new legislation and regulation and internally update the legal team and the internal clients (info session, updated templates, newsletter, legal meeting, …)
 • You will work closely with the other clients departments in order to provide the most complete assistance and advice possible, taking into account the legal framework and their business needs.

Experience, Skills and Knowledge

 • You hold a master’s degree in law
 • You have 2 to 4 years relevant professional experience (law firm, in – house legal department)
 • Your interest goes to commercial law
 • You also like to stay ahead when it comes to new regulation/ legislation
 • You are eager to learn and able to understand complex legal issues and to give precise and clear advice
 • You have strong analytical and writing skills
 • You are fluent in Dutch and English and have a good level in French
 • You are a real team player
 • You are business oriented, proactive and creative, yet precise.

Our client offers

 • An international corporate culture in which personal growth, mutual trust and lifelong learning are being fostered.
 • A competitive and attractive compensation package and a great number of extra-legal advantages (IPhone/IPad, group & hospitalization insurance, Allowances…) which are customizable cafeteria plan
 • Career development opportunities combined with trainings based on your personal needs and ambitions.
 • Flexible, hybrid work arrangements to enable working from wherever you are.
 • A team of passionate colleagues to reach higher goals and support each other and a buddy program during the start period
 • Great teambuilding, sport & wellbeing initiatives.
 • An inclusive workspace that encourages diversity and pursues mutual respect for each other’s beliefs and backgrounds.

Technical Trainer – Brussels

Het bedrijf

Onze klant brengt een ruim voertuigengamma op de markt. Onze klant is ook pionier van elektrische trucks in België en staat voor innovatie en duurzaamheid! Als invoerder zetten ze zich in voor de transitie naar emissievrij transport en zijn ze trots op hun toonaangevende elektrische vrachtwagens, bestelwagen en sinds kort onze cargo fietsen. Hun klanten zijn transportbedrijven, logistieke ondernemingen en alle entiteiten die vervoersoplossingen nodig hebben.

Ze willen hun klanten ontzorgen door proactief in te spelen op de noden en zeer dichtbij de business van hun klanten te staan. Dagelijks zet hun salesteam zich met passie en expertise in om de juiste transportoplossing voor te stellen aan hun huidige en toekomstige klanten. De vermindering van de CO2-uitstoot is de prioriteit van deze oplossingen en van hun industrie.

Ze zoeken een Technical trainer om het team te versterken en het dealernetwerk bij te staan.

De functie

Als Technische Trainer ben je verantwoordelijk voor het trainingsgebied en de inhoud ervan op het Learning Management Systeem (LMS) Navigator. Je staat in voor het organiseren en plannen van sessies op afstand en klassikale sessies. Je bent verantwoordelijk voor het verwerven van de technische kennis om efficiënt je taken te kunnen verwezenlijken.

Je wordt een gewaardeerde medewerker  in het People & Culture Team en werkt vanuit deze centrale rol nauw samen met de Field Service Engineers en de Training Coördinatoren bij de dealers die jou ondersteunen bij het bepalen van de opleidingsbehoeftes.

Uw taken en verantwoordelijkheden:

 • Je evalueert de nood aan technische opleidingen in samenspraak met de betrokken dealers en jouw collega’s, om deze zo goed mogelijk te kunnen coördineren.
 • Je ontwerpt kwalitatieve technische trainingen om aan de behoeften van je deelnemers te voldoen.
 • Je traint eigen personeel, dealers en eventueel klanten met behulp van verschillende methodologieën (video op afstand, training op afstand, klaslokaal, LMS).
 • Je neemt actief deel aan TTT’s (Train The Trainer) van onze headquarter in Lyon en voorziet het didactisch materiaal ter ondersteuning van de trainingen.
 • Je geeft updates en verbetert de kwaliteit van de opleidingen wanneer nodig.
 • Je evalueert de deelnemers en houdt hun leidinggevende op de hoogte van hun opleidingsniveau.
 • Je onderzoekt en test nieuwe trainingstools, -methoden en -technologieën.
 • Je rapporteert en analyseert de trainingsresultaten.
 • Je werkt nauw samen met de Field Service Engineers en de Training Coördinatoren bij de dealers die jou ondersteunen bij het bepalen van de opleidingsbehoeftes. Zij zullen je ook actief betrekken bij het uitdiepen van de technische vraagstukken en de integratie van de praktijk in de opleidingen

 

Uw profiel

 

 • Je hebt een bachelor diploma of hoger in een technische expertise of je hebt relevante ervaring vanuit je werkgebied.
 • Je bent sterk in het opnemen van nieuwe technische kennis en deze om te zetten in een begrijpelijke training.
 • Je bent een goede docent en coach die de nodige ondersteuning geeft alsook eerlijke feedback om een open communicatie te stimuleren. Je past je stijl vlot aan de deelnemers aan.
 • Je hebt uitstekende luister-, communicatie- en presentatievaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels.
 • Je bent resultaatgericht, planmatig en bezit sterke organisatorische vaardigheden.
 • Je aarzelt niet om initiatief te nemen en bent proactief.
 • Je hebt kennis van het beheren van een leerplatform.
 • Je bent bereid je te verplaatsen binnen Belux (voor bv. evenementen, beurzen, distributeurbezoeken). Een rijbewijs C is een meerwaarde. Je zal ook met de Franse hoofdzetel contact hebben en er regelmatig eens langs gaan.
 • Nieuwsgierig, durven en doen typeren je.

Het aanbod

Onze klant biedt:

 • de kans om een boeiende carrière uit te bouwen bij een bedrijf met ambitie op vlak van duurzaamheid in de brede zin met een vlakke organisatie.
 • Een collegiale, informele sfeer en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling door contact met uw experten collega’s evenals een focus op opleiding.
 • Een aantrekkelijke verloning naar gelang jouw kennis en ervaring aangevuld met een interessant pakket aan extra-legale voordelen.

De waarden van onze klant

 • Oog voor de integriteit op het werk
 • Gericht op gelijke kansen
 • Betrokken op de gemeenschap
 • Betrokken op duurzame mobiliteit

Technical Trainer – Brussels East

La société

Notre client commercialise une large gamme de véhicules. Notre client est également un pionnier des camions électriques en Belgique et est synonyme d’innovation et de durabilité ! En tant qu’importateur, ils sont sommes dans la transition vers un transport sans émissions et ils sont fiers de nos camions, fourgonnettes et, plus récemment, de leurs vélos-cargos électriques. Leurs clients sont des sociétés de transport, des entreprises de logistique et toutes les entités qui ont besoin de solutions de transport.

Ils veulent décharger leurs clients en répondant de manière proactive aux besoins et en étant très proches de leurs activités. Chaque jour, leur équipe de vente s’engage avec passion et expertise pour proposer la bonne solution de transport à leurs clients actuels et futurs. La réduction des émissions de CO2 est la priorité de ces solutions et de leur industrie.

Nous recherchons un formateur technique /technical trainer pour rejoindre l’équipe et assister le réseau de concessionnaires.

 

La position

En tant que formateur(trice) technique, vous êtes responsable du domaine de formation et de son contenu dans le navigateur Learning Management System (LMS). Vous assurez l’organisation et la planification des sessions à distance et en classe. Vous êtes responsable de l’acquisition des connaissances techniques afin de pouvoir accomplir efficacement vos tâches.

Vous allez faire part du département People & Culture et collaborer étroitement avec les ingénieurs du service sur le terrain et les coordinateurs de formation des concessionnaires pour déterminer les besoins en formation.

 

Responsibilités et tâches:

 • Évaluer les besoins en formations techniques en concertation avec les concessionnaires concernés et vos collègues, afin de les coordonner au mieux.
 • Concevoir des formations techniques de qualité pour répondre aux besoins des participants.
 • Former le personnel interne, les concessionnaires et éventuellement les clients en utilisant différentes méthodologies (vidéo à distance, formation à distance, salle de classe, LMS).
 • Participer activement aux TTT (Train The Trainer) de notre siège social à Lyon et fournir du matériel didactique pour soutenir les formations.
 • Fournir des mises à jour et améliorer la qualité des formations lorsque nécessaire.
 • Évaluer les participants et tenir leurs supérieurs informés de leur niveau de formation.
 • Explorer et tester de nouveaux outils, méthodes et technologies de formation.
 • Rapporter et analyser les résultats des formations.
 • La collaboration intense avec les avec les ingénieurs du service sur le terrain et les coordinateurs de formation des concessionnaires pour déterminer les besoins en formation. Ils vous impliqueront également activement dans l’approfondissement des questions techniques et l’intégration de la pratique dans les formations.

 

Profil et compétences

 • Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier ou d’un diplôme supérieur dans une expertise technique ou vous avez une expérience pertinente dans votre domaine d’activité.
 • Vous maîtrisez l’intégration de nouvelles connaissances techniques et les convertissez en une formation compréhensible.
 • Vous avez des compétences didactiques et de coaching qui apportent le soutien nécessaire ainsi qu’un feed-back honnête pour encourager une communication ouverte. Vous adaptez en toute souplesse votre style aux participants.
 • Vous disposez d’excellentes capacités d’écoute, de communication et de présentation en néerlandais, français et anglais.
 • Vous êtes orienté(e) sur les résultats, méthodique et possédez de solides compétences organisationnelles.
 • Vous n’hésitez pas à prendre des initiatives et faites preuve de proactivité.
 • Vous avez des connaissances dans la gestion d’une plateforme d’apprentissage.
 • Vous êtes prêt à vous déplacer au sein du Belux (par exemple, pour des événements, des salons, des visites de distributeurs). Un permis de conduire de catégorie C est un atout. Vous êtes aussi en contact avec le siège en France avec les visites réguliers.
 • La curiosité, l’audace et l’action vous caractérisent.

 

L’offre

Notre client offre

 • la possibilité de construire une carrière passionnante au sein d’une entreprise ambitieuse dans le domaine du développement durable au sens large, avec une organisation horizontale.
 • une atmosphère collégiale et informelle et des possibilités de développement personnel grâce au contact avec vos collègues experts et à l’accent mis sur la formation.
 • un salaire attractif basé sur vos connaissances et votre expérience, complété par un ensemble intéressant d’avantages extra-légaux.

Les valeurs de notre client

 • Engagé dans l’éthique du travail
 • Engagé en faveur de l’égalité des chances
 • Engagé dans leur communauté
 • Engagé dans la mobilité durable

E&I Engineer Antwerpen (havens)

E&I Engineer Antwerpen/Gent

 Het bedrijf

Onze klant is een wereldspeler op vlak van goederenbehandeling, transport, opslag en andere havenactiviteiten. Het bedrijf is actief binnen verschillende industrieën en dit over meer dan 20 havens verspreid over 2 continenten. Door hun nabijheid onderscheidt men zich als één van de meest cruciale schakels binnen het logistieke proces tussen de producent en de eindgebruiker. Het bedrijf blijft investeren in human resources en in het milieu. Er heerst een bedrijfsvisie waarbij de veiligheid van de werknemers belangrijker is dan economische doelstellingen. Uit respect voor de planeet legt men zichzelf ook steeds striktere milieunormen op.

Men is momenteel op zoek naar een nieuwe medewerker om hun Maintenance team te Antwerpen en de andere terminals te versterken.  Je rapporteert aan de Chief Maintenance.

De functie

Onze klant biedt een professionele uitdaging binnen een innovatieve omgeving met een open cultuur, korte communicatie lijnen en een no-nonsense mentaliteit.

Uw taken

 • Je beheert overkoepelend de automatisering systemen op de verschillende terminals van onze klant. Deze systemen omvatten alle apparatuur en netwerken vanaf de field stations tot en met de interface met de ERP systemen.
 • Je staat in voor het beheer van de E&I systemen op de verschillende terminals. Dit zijn onder meer de HS/LS cabines, de frequentie-drives, UPS’en, HVAC, niveaumeters, flowmeters,…
 • Je bent verantwoordelijk voor de lange termijn strategie met betrekking tot automatiseringssystemen en E&I, dit op het gebied van netwerken, hardware en software.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de E&I en Automation installaties.
 • Je beheert en volgt diverse preventieve inspectie- en onderhoudsprogramma’s op en stuurt bij waar nodig.
 • Je volgt performance van de verschillende systemen, leidt RCA analyses en stelt verbeteringen voor waar nodig.
 • Je volgt de key contractors (automation en E&I) op periodieke basis op en stuurt bij waar nodig. Ook het beheer van de jaarlijkse onderhoudscontracten met deze contractors valt onder je verantwoordelijkheden.
 • Je stelt procedures en instructies op met betrekking tot nieuwbouw, onderhoud en modificatie.
 • Je geeft advies aan de projecten afdeling voor grotere uitbreidingen en nieuwbouw. Je biedt ondersteuning bij de indienststelling van nieuwe installaties en geeft de nodige opleidingen.
 • Je werkt zelfstandig diverse MOC’s uit (van budgettering t.e.m. realisatie) of laat dit uitvoeren door contractoren waarbij je zelf instaat voor de opvolging.
 • Je maakt root cause analyses en formuleert voorstellen tot verbetering.
 • Je neemt deel aan ISO-, SEVESO-, verzekerings- en klantenaudits.
 • Je adviseert en ondersteunt de SHEQ-afdeling bij veiligheidsstudies op technisch gebied (HAZOP, LOPA, RIE).

Uw profiel

 • Je hebt een Master binnen de Engineering
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring als Maintenance Engineer en bij voorkeur met Siemens PCS7
 • Je kent elektrische installaties en bent bereid om deze kennis verder te ontwikkelen
 • Je hebt een proactieve houding en goede communicatie-skills
 • Je werkt gestructureerd en kan prioriteiten stellen
 • Je hebt een goede kennis van het Microsoft Office pakket
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels

Onze klant biedt

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extra legale voordelen
 • Een gepassioneerde en dynamische werkomgeving met een brede waaier aan opdrachten zodat je constant wordt uitgedaagd

De waarden van ons klant

 • Innovatie
 • Lean and Agile management
 • Aandacht voor milieu en veiligheid
 • Klant staat centraal
 • Lange termijn engagement

 

 

Medical Information Manager (MIM) – Brussels

Medical Information Manager (MIM) – Brussels

Company

Our client is a privately-owned pharmaceutical company, with a long and significant history. The company was established in 1946 and holds several Belgian licenses for medicines, medical devices and food supplements.

Our client has achieved extensive international expansion by means of both acquisitions and organic growth. They generate their product portfolio primarily through collaborations with other pharmaceutical companies and so benefit from the highest level of commitment and focus. Their objective is to provide safe and effective therapeutic solutions developed by their partners, making these available to European healthcare professionals and patients through our know-how in market access and commercialization.

They believe that their long-term success relies on their commitment to a clear set of values and strict compliance with industry regulations. They prefer to work at the highest standard of quality.

To support and reinforce their team they are looking for a Medical Information Manager (MIM).

 

The Position

We have an exciting opportunity for a Medical Information Manager.

The Medical Information Manager (MIM) is responsible for providing a variety of external and internal customers with medical and scientific information on the appropriate utilization of Therabel products and with more general information about their therapeutic area.

This position will proactively build healthcare provider support, by using a scientific approach aligned with the Brand Plans and therapeutic needs. The MIM is a credible and valued representative of the company in a variety of interactions with key stakeholders. The MIM plays a key role in the launch of new Products. The MIM supports the quality system for MI through self-inspections. Maintain a current knowledge of published literature in the respective therapeutic area of specialization as well as attend meetings for educational purposes.

Maintain a training program/plan and material for product and/or medical information for the applicable audience at regular basis in a compliant manner.

You will be reporting to the Pharmaceutical Affairs Director and strengthen the small Medical and Regulatory Affairs team.

 

Responsibilities & Accountabilities

The MIM is a credible and valued representative of the company in a variety of interactions with key stakeholders. The Medical Information Manager is responsible for:

Overall responsibilities and objectives:

 • Provide medical or science-based education & information at advanced level
 • Creating an effective interface between Sales & Marketing needs within a regulated environment
 • Key contribution to the OTC product development (scientific insights)

Other responsibilities:

 • Exhibits comprehensive knowledge of the Medical Information and publicity work and processes as well as good understanding of other internal stakeholders.
 • Serves as the subject matter expert for Medical Information on clients products.
 • Provide proactive scientific advice for clients products as part of marketing strategies.
 • Creates, maintains and optimizes local MI & PUB documents collection by ensuring that responses and materials are medically and scientifically accurate, timely, fair balanced, and meet customers’ needs as well as marketing standards.
 • Ensure and support audit readiness for Medical Information & publicity at all times.
 • Ensures the appropriate and timely review and approval of any generated materials (Rx, OTC, Food Supplements, Medical Devices) in accordance with relevant SOPs and local laws/codes of practice.
 • Establish and continuously monitor enquiry trends and metrics and proactively identifies unmet content needs and communicates product trends to the wider business.
 • Provides an MI & PUB perspective on the development and revision of SOPs.
 • Ensures implementation of the latest regulatory changes in clients products promotional materials.
 • Actively participates and interacts with cross-functional team members to ensure sharing of insights and data and assists in the management of product issues/crisis.
 • Ensures the preparation of public OTC notifications with or without visa towards FAGG.
 • Proactively seeks new innovative solutions to improve MI & PUB processes and responses and to resolve problems.
 • Ensures tracking tools, registers are implemented and controlled for samples, FAQs and promotional materials.
 • Ensures compliance of regulations on premiums or advantage.
 • Provides Sales Force & Marketing Scientific Training & perform regular e-testing
 • Ensures that the frontline personnel have the necessary training and resources to appropriately meet customer needs and expectations.
 • Participates in product development in serving scientific advice on clients products.
 • Management of FAQ’s in cooperation with Marketing.
 • Performs on a regular basis a self-inspection based on the current law of medicines, Royal Decree of April 7th 1995 on all MI processes such as but not limited to the sample management process in place to guarantee the good distribution and tracking of samples towards HCP. Guarantees compliances of regulations on samples and MI processes.
 • Familiar with the sunshine act and transparence register and article 10 of pharma law for medicines and medical devices.
 • Respecting the Ethics & Compliance through Pharma.be/Bachi Codes and Mdeon deontology.
 • Back up quality complaints handling.

 

Experience, Skills and Knowledge

 • You hold a Master’s degree. Both scientific or medical/pharmaceutical would be an option.
 • You have a prior experience in the Pharma Industry of 5 years.
 • By preference you are advanced trained (residency or fellowship) in Medical Information, and you have a good understanding of pharmaceutical industry Medical Information
 • A good understanding of Regulatory Affairs/ Quality Assurance is preferred and a strong plus.
 • Familiarity with food supplements, medical device and medicines guidelines /directives and standards for medical information & publicity is welcome as well
 • You are perfect bilingual (NL-FR) and good skills in English (spoken/written)
 • You have marketing affinity and business understanding
 • You demonstrate effective relationship management and are customer orientated.
 • You demonstrate good analytical skills
 • Selfcare-environment knowledge and experience are considered as an asset
 • You have excellent interpersonal, communication and presentation skills (including an ability to network)
 • You have excellent teaching skills and the ability to present and discuss scientific material clearly and concisely.
 • You are able to participate in a scientific dialogue with HCPs and scientists
 • You are able to generate information in a clear and precise way
 • You are able to work in a fast-paced environment with competing priorities.
 • You can effectively deal with ambiguity and adapts quickly to change
 • You are solution driven and target oriented
 • You possess solid skills at critically evaluating literature and writing/summarizing clinical and scientific data.
 • You should be entitled to a RIP number @ FAGG /AFMPS and if you already hold it, this would be considered as a plus.
 • You can work autonomously and at a high standards.

Our client offers

 • A family owned company with a pleasant warm corporate culture. They know very little staff turnover and hold a stable long term vision.
 • An attractive salary package.
 • Highly skilled and inspiring colleagues.
 • Responsibility and autonomy will be given in your work.
 • Strong personal development opportunities, knowledge exchanges, continuous improvement and teamwork.

Our client Core Values

 • Agile
 • Responsible
 • Collaborative
 • Our client does pay a great deal of attention to their corporate culture and embraces a human scaled business structure and philosophy. Their approach is ethical and at high standards and with a focus on the mid to long term.

 

In short

We are looking for a Medical Information Manager who has a background in medical sciences at a similar role in medical or regulatory affairs.

Someone fond of an in-depth approach. Someone who likes a comprehensive scientific/medical knowledge and understanding of the products in the portfolio. Someone who is prepared to become ‘the’ expert who can explain about scientific/medical aspects both internally and externally. Interested in medicine, medical device and food supplements. Keen to be compliant and to help the product managers and marketing with the materials.

You hold great communication skills and like to train internal colleagues on the aspects related to medical information. You oversee the regulatory aspects related to the medical information. You thrive on understanding scientific aspects of the products and can easily generate, archive, update, inform, train, evaluate … on/about the medical informational needs in a precise and concise way. Good language skills in both Dutch and French.. Responsible teamworker with autonomy.

Account Manager Energie B2B – Antwerpen Kempen

Het bedrijf

Onze klant is een klein, onafhankelijk maar sterk groeiend bedrijf en een groene aanbieder binnen de energiemarkt. Duurzaam en betrouwbaar en nabij zijn hun sterke waarden.

Ze zijn momenteel op zoek naar een nieuwe medewerker die de klanten commercieel kan opvolgen en begeleiden.

Je start met een opleiding die je dieper inzicht geeft in de energiesector.

 

De functie

De ideale kandidaat is geïnteresseerd in energie en heeft plezier in het leggen en onderhouden van klantencontacten die voor de helft bij de klanten en voor de andere helft via binnendienst zullen zijn.

Jouw taken:

 • Je beheert huidige klantenrelaties
 • Je staat klanten te woord per telefoon en mail
 • Je gaat langs bij klanten om hen te adviseren om het beste advies te geven omtrent hun energieverbruik en factuur
 • Je beheert je volledige klantendossier van A-Z
 • Je zoekt regelmatig nieuwe klanten en geeft de nodige informatie
 • Bij de bestaande klanten volg je duurtijd op en licht de klant hier tijdig over in
 • Je kent jouw klanten en bent met hen in contact als hun noden wijzigen, bijvoorbeeld bij uitbreidingen of wijzigingen van hun noden.
 • Je gaat klanten informeren als er vragen zijn over verbruik en aansluitingen
 • Je voert alles correct in het systeem en zal administratie alles opvolgen en delen met de klantendienst en facturatie.
 • Je bent de rechterhand van de technisch commercieel manager voor wie je o.a. offertes, commerciële voorstellen, … uitwerkt op basis van de berekeningen.
 • Je bespreekt en zorgt voor het akkoord met de voorwaarden van de verkoopovereenkomst of de prijsraming met de klant
 • Je plant de klantenwerving en de klantbezoeken in.

Specifieker geeft dit als taken :

  • Klantenportfolio B2B opvolgen en uitbreiden.
  • Groene stroom-projecten ondersteunen.
  • Adviseren over energieopwekking, energieopslag en energiedelen

Deze functie werkt vanuit de Kempen en rapporteert rechtstreeks  aan de Managing Director en de Technisch Commercieel Manager.

 

Ervaring en gewenste profiel

 • Als je een hogere opleiding hebt genoten in een van de volgende richtingen (Handels)Ingenieur, Economie, Bedrijfsmanagement of Elektriciteit is dat zeker welkom. Net als enige ervaring binnen de energiesector. Maar vooral de wil om te begrijpen ‘wat een kilowattuur is’, moet er zijn. Je bent bereid om je in te werken.
 • Je bent heel communicatief en legt heel vlot contacten. Mensen aanspreken ligt je.
 • Je bent ook goed in de interne overdracht en jouw dossiers zijn op orde. Dus nauwkeurig en correct met cijfers. Je kan plannen en organiseren.
 • Je hebt enkele jaren werkervaring, liefst met een link naar verkoop, maar dat moet niet. Een goede schoolverlater met goesting en de juiste attitude, kan eventueel ook.
 • Je hebt een goede en vlotte taalvaardigheid in het Nederlands en een degelijke kennis Engels voor het doornemen van de technische documentatie.
 • Je bent bestand tegen een zekere werkdruk en deadlines.
 • Je bent collegiaal en een teamwerker

 

Onze klant biedt

 • Veel kansen om te leren en je zal starten met een opleiding omtrent energie en de energiemarkt
 • Een heel mooi loon conform de sector
 • Extralegale voordelen: bedrijfswagen, laptop en GSM, groepsverzekering, ziekteverzekering, maaltijdcheques, ecocheques …
 • Een afwisselende job bij een jong en dynamisch bedrijf met groeipotentieel in de sector van hernieuwbare energie.

 

 

Teamleader Electrical Maintenance – Gent

Het bedrijf

Onze klant is een relevante speler binnen de elektriciteitsproductie in België en is nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie. Het draagt bij aan een industriële oplossing door klanten innovatieve oplossingen te bieden op het vlak van energie-efficiëntie en door massaal te investeren in hernieuwbare energie. Tegelijkertijd investeert men in onderzoek naar innovatieve oplossingen om in de toekomst te kunnen overschakelen op andere soorten brandstoffen (biogas, groene waterstof) en om de aansluiting op CO2-afvanginstallaties mogelijk te maken.

We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe medewerker voor hun productie site te Hamme.

 

De functie

Onze klant zoekt naar een Teamleader Elektrisch Onderhoud voor de vervanging van een medewerker die intern doorgroeit.

Inhoudelijk verzeker jij de aansturing, coördinatie en controle van de Elektrische (incl. Sterkstroom & zwakstroom) werkzaamheden over de productie-eenheden heen en stuur je het team. Het betreft werkzaamheden die zowel inplanbaar zijn (onderhoudswerkzaamheden, projecten en revisiewerkzaamheden) als werkzaamheden met een dringende prioriteit (vaak correctief onderhoud). De teamleader elektrisch onderhoud levert een belangrijke bijdrage om de productiedoelstellingen van onze klant te kunnen behalen.

 

Taken:

Tot jouw meest relevante taken behoren :

 • Je verzekert de aansturing, coördinatie en controle van elektrische werkzaamheden over de productie-eenheden. Het betreft werkzaamheden uitgevoerd door eigen personeel en contractanten. Je staat in voor de tijdige en complete uitvoering en bijsturing van de planningen. Hiervoor motiveer, coach en leidt je jouw team.
 • Je neemt een veilige en milieubewuste houding aan en straalt deze uit naar alle medewerkers. Je ziet toe op de veilige uitvoering van de werkzaamheden. Je hebt een voorbeeldfunctie betreft alle HSE-aspecten en cybersecurity. Je verzorgt en bent in staat om regelmatig toolboxmeetings te organiseren. Je waakt erover dat de veiligheid van jouw personeel verzekerd is.
 • Je wisselt technische expertise (REX) uit met eigen medewerkers en O&M collega’s.
 • Je zal maintenance processen toepassen, inclusief het plaatsen van de juiste statussen en informatie SAP bij het beheer van de werkorderflow.
 • Je neemt de nodige initiatieven zodat de kans op (herhaling van) incidenten wordt geminimaliseerd.
 • Je bent in staat om (revisie)planningen bij te sturen in geval van onverwachtse gebeurtenissen of pannes, zodat de onbeschikbaarheid van de centrales zo minimaal mogelijk is. Daarnaast sta je er ook voor in dat ook deze niet geplande interventies op een veilige manier worden uitgevoerd.
 • Je voert uit, coördineert en/of neemt deel aan de manoeuvres in laag-, midden- en hoogspanningsinstallaties van de productie-eenheden.
 • Je neemt, in geval van incident de nodige initiatieven.
 • Je zal rapporteren en documenteren met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden. Opmaak van verslagen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en/of uitgevoerde metingen. De uitgevoerde werken elektronisch documenteren in SAP.
 • Je zal deelnemen aan Exploitatie en Maintenance meetings waarin de lopende en geplande werkzaamheden worden besproken.
 • Je biedt ondersteuning aan de logistieke cel betreffende werkvoorbereidingen en opmaak planningen.
 • Je reikt de nodige informatie aan, op basis van jouw expertise, voor de aanmaak en optimalisatie van maintenance plannen.
 • Je garandeert de opleiding en kennis van jouw team (o.a. BA5 compliancy).

Profiel

 •  Je hebt een diploma industrieel Ingenieur of een bachelor in elektriciteit, elektronica of automatisering of bent gelijkwaardig door eerdere ervaring.
 • Je hebt ervaring in de (productie)industrie. Wie een eerste ervaring heeft als coördinator of jr supervisor of jr teamlead is zeker ook welkom.
 • Je hebt een perfect talenkennis in het Nederlands en een goed kennis Engels, een behoorlijke basiskennis van het Frans is meegenomen.
 • Je bent goed georganiseerd en methodisch, klantgericht en zeer nauwgezet. Je bent ook veiligheidsbewust.
 • Kennis van SAP is een plus.
 • Je bent zelfstandig en maar kan ook vlot in teamverband werken en een team motiveren.
 • Je bent oplossingsgericht, communicatief en je kan prioriteiten stellen.

Onze klant biedt

 • Een marktconform loon met een wagen en een mooie reeks extralegale voordelen.
 • Je komt terecht in een aangenaam bedrijf met opleidings-en doorgroeikansen met een goede omkadering.

Sales Representative – Osteoarthritis Sales Specialist – Liège and Namur

The Company

Our client is a high-potential biotech company specialized in the research and development, manufacturing and commercializing of innovative medical devices and products for regenerative medicine.

They are specialized in the chitosan chemistry. Our client has the ambition and the resources to grow to a worldwide class and aim at getting to market approval (CE Mark) of its innovative pipeline of products in the upcoming years.

Their global headquarters are located in Belgium, near Liège and they have a fast-growing team.

To support and reinforce their team they are looking for a Sales Representative to actively work with the innovative medical device, focusing on orthopedics and Osteoarthritis.

 

The Position

We have an exciting opportunity for a Sales Representative.

You will be the contact and face of the company and the product specialist for your region.  You will build a network of relevant contacts and you are the interface between the HCP, the hospital and revalidation centre and the headquarters.

Your region will be Liege and Namur (Belgium).

The Sales Representative will be reporting to the Chief Business Officer.

Responsibilities & Accountabilities

The Sales Representative is in the driver’s seat to bring the information and to prospect to all relevant stakeholders in the region. These are hospitals, orthopedic surgeons, sports medicine, radiologists, rehabilitation centers, … and to brief headquarters accordingly.

There will be a lot of independence given and taking initiative is appreciated.

You are the responsible for the following responsibilities and objectives:

 • Present, promote and sell the injectable osteoarthritis product using solid arguments to prospective customers.
 • Perform cost-benefit and needs analysis of potential customers.
 • Establish, develop and maintain positive business and customer relationships.
 • Ensure quick resolutions of customer issues and complaints to maximize satisfaction.
 • Achieve the agreed upon sales targets and outcomes within the time schedule.
 • Coordinate sales effort with team members and other departments.
 • Analyze the market area/potential, monitor sales numbers and prepare status reports.
 • Continuous improvement thanks to the feedback received.

 

Experience, Skills and Knowledge

 • You hold minimally a Bachelor’s degree in a business or medical related field or you have earlier experience within this field of expertise.
 • You have a minimum of 3 years of experience and have a mature attitude.
 • You have a proven work experience as a Sales Representative.
 • You have experience in OA treatment and network with orthopedic surgeons, sport medicine, PRM is a plus.
 • You are highly motivated and target driven with a proven track record in sales and networking. You can open doors.
 • You have excellent selling, negotiation and customer service skills
 • You have good relationship management skills and openness to feedback.
 • You are a native French speaker (or equal that level) with excellent oral and written knowledge of English, good knowledge of Dutch is a plus.
 • You are able to prioritize and have great time management.
 • You are able to create and deliver presentations tailored to the audience needs.
 • You have excellent relationship management skills and openness to feedback.
 • You are well organized and can work independently.
 • You are eager to deliver, take responsibility and initiative.

 

The Offer

 • A position within an innovative biotech company having a proprietary and unique technology targeting unmet medical needs in multibillions markets.
 • An attractive package in line with the responsibilities and your experience.

Our clients core values

 • Innovative
 • Teamwork
 • Start-up modus with lots of opportunities
 • Agile and dynamic

In short

We are looking for a mature pharma Sales Representative with experience and a network in the field of regenerative medicine or orthopaedics. You like to take initiative and to be ‘the face of the company’ in your region. You will be offered a lot of independence, yet also the right support to enable you doing your work.

Technisch & Commercieel Accountmanager – Antwerpen Kempen

Het bedrijf

Onze klant is een klein maar sterk groeiend bedrijf en een groene aanbieder binnen de energiemarkt.

Ze zijn momenteel op zoek naar een nieuwe medewerker die vanuit een technisch begrip de klanten commercieel kan begeleiden.  Ook in innovaties zoals energie delen.

Je start met een opleiding die je inzicht geeft in de energiesector.

 

De functie

De ideale kandidaat is geïnteresseerd in energie en heeft of bouwt aan relevante ervaring op de volgende vlakken :

Externe taken:

   • Klantenportfolio B2B middenspanning opvolgen, coördineren.
   • Groenestroom-projecten ondersteunen en mee ontwikkelen.
   • Adviseren over energieopwekking, energieopslag en energiedelen

Intern verantwoordelijk voor :

   • Uitlezen en opvolgen technische data klantenportfolio
   • Verbruiksprofielen analyseren en monitoren.
   • Technische rapporteringen maken en opvolgen

Opvolgen IT-gerelateerde ontwikkeling klantenplatform en facturatiemodules

Je start met een gedegen opleiding omtrent energie en het energie aanbod.

Deze functie werkt vanuit de Kempen en is deel van het team en rapporteert rechtstreeks  aan de Managing Director.

 

Ervaring en gewenste profiel

 • Je hebt een hogere opleiding genoten in een van de volgende richtingen (Handels)Ingenieur, IT-gerelateerd of hebt een sectorale ervaring binnen de energie.
 • Enige werkervaring binnen de KMO-sector is een pluspunt
 • Kennis over de energiesector is een meerwaarde.
 • Goede en vlotte taalvaardigheid, degelijke kennis Engels, begrijpende kennis Frans voor het sectoroverleg waarbij ieder zijn taal spreekt.
 • Technisch inzicht: goed kunnen inschatten wat de praktische problemen zijn.
 • Bestand tegen een zekere werkdruk en deadlines.

 

Onze klant biedt

 • Een mooi loon conform de sector
 • Veel kansen om te leren te starten met een opleiding
 • De mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen en deel te nemen aan het overleg op sectorvlak
 • Extralegale voordelen: bedrijfswagen, laptop en GSM, groepsverzekering, ziekteverzekering, maaltijdcheques, ecocheques …
 • Een afwisselende job bij een jong en dynamisch bedrijf met groeipotentieel in de sector van hernieuwbare energie.